Chiang Mai Creative City (CMCC)
 
LilMissMummy
Free-counter-plus.com
ประชุม Cluster ของที่ระลึก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
ประชุมหารือและรับฟังรายละเ อียดเกี่ยวกับงาน International Furniture Fair Singapore 2013
งาน BIG+BIH October 2012 ครั้งที่ 34 แหล่งรวบรวมสินค้าประเภทของขวัญและสินค้าไลฟ์สไตล์จากผู้ประกอบการชั้นนำ
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร)ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
งานเลี้ยงส่ง ท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ คุณปานจิตต์ พิศวง ที่ โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 2/2555
นายกสมาคม Nohmex เข้าร่วมงาน “Meetings Industry Day เตรียมความพร้อมเชียงใหม่สู่ปีแห่งไมซ์
ตัวแทนสมาคมเข้าร่วมงานเลี้ยงส่ง มล.ปนัดดา ดิศกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะดูงานที่สหรัฐอเมริกา 10 ท่าน พะปะกับท่านฑูตสหรัฐอเมริกาที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ทีมผู้สื่อข่าวจากในเครือ The Nation
สัมมนาในหัวข้อโครงการ Chiangmai Digital Crafts
วันที่ 22 สิงหาคม หกโมงเย็น งานเปิดตัว website handmade-chiangmai.com
เข้าร่วมประชุมระดมสมองในการประชุม สสปน สัญจร Branding Chiangmai for Mice Market
สมาคมเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น งาน BIG&BIH ณ ห้องประชุม GH201 ไบเทค บางนา
เปิดตัวนิทรรศการ Chiang Mai Design Awards Exhibition
คุณเปรมฤดี กุลสุ นายกสมาคมฯ,คุณปิยนันท์ มหันธานุภาพ เลขาธิการสมาคม คุณวิไล ไพจิตรกาญจนกุล ,ผอ.ขวัญนภา ผิวนิล และคุณวิษศรุต จาก ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกสาขาภาคเหนือ เลี้ยงต้อนรับคณะทำงานจากโครง การ CBI ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องอาหาร Whole Earth วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
คุณเปรมฤดี กุลสุ นายกสมาคม และคุณพิทักษ์ อินทวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวงศ์พิทั กษ์อิมพอร์ต และเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของ สมาคม เข้าร่วมงานงานสัมมนาเปิดโลกธุรกิจออนไลน ์กับ Thaitrade.com ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน ในวันที่ 26 มิย 2555 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ให้ประ โยชน์สำหรับผู้ประกอบการอย่างมา กในการปรับตัวกับการดำเนินธุรกิ จในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ต้องให้ความสำคัญกับการค้าขายบนโลก On Line
คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณองอาจ กิตติคุณชัย ประธาน กกร.เป็นประธานในการประชุม วันที่ 15 มิถุนายน ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์
สมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับคณะทำงานจากโครงการ CBI ประเทศเนเธอร์แลนด์
สมาคมฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ โครงการ THAITRADE.COM
งาน Bangkok International Gift Fair & House ware Fair
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยงานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
นายกสมาคมฯร่วมงานแถลงข่าว ของสำนักงานพาณิชย์ เชียงใหม่ Chiang Mai in Paradise เชียงใหม่
สมาคมเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการ 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค
นายกสมาคมและกรรมการสมาคม NOHMEX เข้าเยี่ยมพบปะหารือและต้อนรับ ผอ.ขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกสาขาภาคเหนือ เมื่อเดือนตุลาคม 2554
 
Home  l  News  l  Members  l  About us  l  Contact us